HuvoR

Huisdieren voor ouderen in de gemeente Renkum.

HuvoR is de roepnaam van de stichting ‘Huisdieren voor ouderen in Renkum’. HuvoR, opgericht in januari 1996, is dienstbaar in heel de Gelderse gemeente Renkum, gevormd door de ‘zes dorpen in het groen’: Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek, Renkum-dorp en Wolfheze.

HuvoR

Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek, Renkum-dorp en Wolfheze

HuvoR zet zich belangeloos in voor Renkumse ouderen en hun huisdieren. Dit doet HuvoR door op verzoek ouderen te helpen bij het behouden en verzorgen van hun dieren en door, zo nodig, bij een dier passende nieuwe baasjes (m/v) te vinden, of omgekeerd.

HuvoR wil voorkomen dat ouderen om oneigenlijke redenen hun huisdieren afstaan of laten inslapen en wil vermijden dat huisdieren onnodig in een asiel, op straat of in een crematorium belanden.

HuvoR

Foto: Juna van Beek

HuvoR werft zo veel mogelijk donaties en sponsorgelden en maakt zo min mogelijk kosten, om HuvoR blijvend kosteloos, of tegen slechts geringe vergoeding, te kunen helpen.

HuvoR gaat door

Na het plotselinge overlijden van haar geliefde voorzitter Annelies van Tilburg, op 26 januari 2014, heeft HuvoR een tijdje pas op de plaats gemaakt, al bleef het wel voldoen aan de hulpvragen die haar werden gesteld. Na de nodige aanpassingen in het bestuur en het actualiseren van deze website, gaat HuvoR weer vol enthousiasme verder, met een team van leuke vrijwilligers. Er zijn altijd meer mensen welkom om snel aan de hulpvragen te voldoen.

Mocht u (hulp)vragen hebben of u als vrijwilliger willen opgeven, neemt u dan contact met ons op.

HuvoR, met respect voor mens en dier.

Houd mij via e-mail op de hoogte van het nieuws en informatie over HuvoR.
Puck
Puck

Puck heeft inmiddels een fijn huis gevonden.

LEES MEER
Chico
Chico

Chico heeft inmiddels een fijn huis gevonden.

LEES MEER
Freek
Freek

Freek heeft inmiddels een fijn huis gevonden.

LEES MEER
Droppie
Droppie

Droppie heeft inmiddels een fijn huis gevonden.

LEES MEER

Codicil

Via de groene downloadknop is een codicil te downloaden waarop mensen kunnen aangeven wat ze willen dat er met hun huisdieren moet gebeuren als zij er zelf niet meer zijn. Belangrijk punt is: wie wordt gevraagd de zorg voor de huisdieren over te nemen? Dit kan een bekende zijn, maar ook HuvoR.

HuvoR

 

Tips m.b.t. codicil

Hieronder vindt u 7 tips voor invullen en bewaren van uw Codicil en het informeren van HuvoR

TIP 1

Wij verzoeken u het Codicil duidelijk leesbaar in te vullen:
- in blokletters wanneer u het met de hand invult
- met een schrijfmachine als handmatig invullen lastig voor u is.

Wanneer u het invullen -om wat voor reden dan ook- te moeilijk vindt, neem dan contact op met HuvoR. Wij zijn graag bereid naar u toe te komen en u te helpen.

TIP 2

Lees uw Codicil goed na en zet uw handtekening voordat u het originele, ingevulde Codicil aan HuvoR terugstuurt.

Maak vóór het terugsturen een fotokopie voor u zelf.

TIP 3

Na ontvangst en ondertekening door HuvoR krijgt u vier fotokopieën:
1 kopie voor u
2 kopieën (elk 1) voor de –op blad 3 onder NOODGEVALLEN- genoemd opvangadressen
1 kopie voor uw notaris indien dit Codicil een onderdeel van uw TESTAMENT wordt (zie blad 4)
HuvoR behoudt het originele Codicil.

TIP 4

Vertel uw gezins- en familieleden, andere officiële erfgenamen, vrienden en vertrouwde buren dat u dit Codicil heeft ingevuld. Laat hen ook weten waar zij uw Codicil kunnen vinden. Dan kunnen zij, indien u iets ernstigs overkomt, onmiddellijk contact opnemen met HuvoR. Zodat HuvoR uw wilsbeschikking betreffende uw huisdier direct kan nakomen.

TIP 5

HuvoR adviseert om uw eigen kopie in of op de meterkast te hangen. Dat is de plek waar hulpverleners van de ambulance, brandweer of politie in noodgevallen meestal het eerst kijken. Ook voor uw gezins- en familieleden en andere vertrouwelingen is dit een makkelijk te onthouden en te vinden plek.

U kunt uw kopie het best in een plastic hoesje bewaren. Dat voorkomt vervaging, beschadiging of vervuiling van uw Codicil.

TIP 6

Wanneer het in uw Codicil omschreven huisdier vroegtijdig overlijdt of herplaatst is, gelieve u HuvoR zo snel mogelijk te informeren.

TIP 7

Ook wanneer u naar een zorgcentrum of hospice moet verhuizen, en uw huisdier niet mee mag, kunt u contact met HuvoR (laten) opnemen. HuvoR kan dan -in overleg met u of uw familieleden- een goede oplossing voor uw huisdier vinden.

Help HuvoR


Begunstigers

HuvoR zet zich belangeloos en kosteloos in voor ouderen en hun huisdieren. Bestuursleden en vrijwilligers werken onbezoldigd, maar HuvoR betaalt onkosten en heeft een collectieve WA-verzekering. Voor sommige taken of faciliteiten ontkomt HuvoR niet aan het inschakelen van externe deskundigen. Hoewel de meesten uit solidariteit met HuvoR slechts een vriendenprijs berekenen, moeten zij wel worden betaald. Daarom heeft HuvoR begunstigers nodig.

HuvoR

 

Sponsoring

Particulieren, bedrijven, organisaties, andere stichtingen, verenigingen of ZZP’ers kunnen HuvoR ook anders helpen dan met geld. Zij kunnen hun producten of diensten gratis, of tegen een geringe vergoeding, aanbieden. Dat zijn bijvoorbeeld voersoorten, manden of speeltjes voor de dieren van financieel weinig draagkrachtige ouderen.

HuvoR en haar hulpvragers kunt u op vele manieren sponsoren en HuvoR kan u daarvoor op verschillende manieren bedanken, zoals het gratis op haar website plaatsen van bedrijfslogo’s of een kleine advertentie.

Legaat

Begunstigers kunnen in hun testament vastleggen dat na hun overlijden HuvoR een bepaald bedrag erft. Notaris en executeur testamentair zorgen voor uitvoering van deze wilsbeschikking. HuvoR heeft meermaals aanzienlijk legaten ontvangen, waarmee ze haar dienstverlening kon verbeteren en meer ouderen en hun huisdieren kon helpen. Vaak geven huisdiereigenaren vrijwillig een bedrag voor de hulp die zij van HuvoR hebben gekregen. HuvoR is alle gulle gevers uiteraard zeer erkentelijk.

Vrijwilligerswerk

Ook als vrijwilliger kunt u HuvoR helpen. Er is vaak genoeg behoefte aan mensen die een hond willen uitlaten of een poes willen verzorgen. HuvoR zoekt ook regelmatig opvangadressen voor kortdurende verzorging van huisdieren waarvan de eigenaar tijdelijk ‘uit de running’ is. Soms zoekt HuvoR een nieuwe baas voor een dier, of een nieuw bestuurslid voor HuvoR zelf. Bel of e-mail HuvoR en vraag naar uw kansen en mogelijkheden. Vrijwilligers wonen bij voorkeur in de gemeente Renkum of daar heel dichtbij.

Betrokken organisaties


Dierenartsen

De Dorskamp Renkum

Wilhelminalinde Renkum

Pietersberg Oosterbeek

Asielen

De Broekhorst

De Hof van Ede

Dierwelzijn

114 Red een dier

Dierenambulance

Dierenbescherming

Amivedi

NDG

Mensenwelzijn

ANBI

Vrijwilligerscentrale Renkum

Solidez

Contactgegevens HuvoR

Stichting HuvoR
Kruislaan 2
6718 SN Ede

Tel. 06 - 830 61 980

E-mail: info@huvor-renkum.nl

Handelsregister

Dossier nr. 41053700. Gerangschikt onder art. 24 lid 4 der Successiewet 1956 onder nr. 13427 Den Bosch.

HuvoR is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
HuvoR wordt gefinancierd door donaties.
HuvoR is aangesloten bij het Netwerk Vrijwillige Hulpverlening Renkum.

Doneren

U kunt rechtstreeks doneren op rekeningnummer:
NL40 INGB 000 4933 690

HuvoR is dienstbaar in:

Doorwerth
Heelsum
Heveadorp
Oosterbeek
Renkum-dorp
Wolfheze

Gemeente Renkum